Hỗ trợ bán hàng: 098 888 8642/ 098 888 4642
Hỗ trợ kĩ thuật: 098 888 8642
Chat Live Facebook

Một số mã lỗi máy giặt Hitachi, National, Sharp, Toshiba nội địa Nhật Bản

Một số mã lỗi máy giặt Hitachi, National, Sharp, Toshiba. Do vốn từ còn hạn hẹp nên từ ngữ dịch “hơi thô”, mong các bạn thông cảm, một số lỗi hơi khó diễn đạt nên mình vẫn để tiếng Anh. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn khi máy giặt bị lỗi.
 
A-Máy giặt-TOSHIBA  “With water anomaly at the start of drying.
 
C01-Máy giặt-HITACHI-C1  ” không cấp đủ nước,nguồn nước,áp lực nước,dây điện từ board đến valve nước.
 
C01-MÁY GIặT-SHARP  “Truyền thông báo lỗi.
 
C02-Máy giặt-HITACHI-C2  “ko xã hết nước.
 
C02-MÁY GIặT-SHARP  “Cảm biến mức nước bất thường.
 
C03-MÁY GIặT-SHARP  “Phiếu nước rò rỉ
 
C04-Máy giặt-HITACHI-C4  “Unbalanced abnormalities.
 
C04-MÁY GIặT-SHARP,C04-MÁY GIặT-SHARP  “Bất thường tràn. Kiểm tra van nước, mực nước cảm biến.
 
C05-Máy giặt-HITACHI-C5  “Abnormal pause.
 
C05-MÁY GIặT-SHARP  “không xoay thùng giặt do một bất thường
 
C06-Máy giặt-HITACHI-C6  “Abnormally dry.
 
C06-MÁY GIặT-SHARP  “lỗi sấy
 
C07-MÁY GIặT-SHARP  “C07 lỗi nóng khô Nhiệt độ nước khi rửa nhiệt độ là không đúng (không cao)lỗi sấy
 
C08-Máy giặt-HITACHI-C8  “không khóa được nắp,coi đóng nắp chưa,kiểm tra công tắc cửa
 
C08-MÁY GIặT-SHARP  “sấy nhiệt độ không tăng
 
C09-Máy giặt-HITACHI-C9  “Futarokku abnormality. Futarokku can not be released.
 
C09-MÁY GIặT-SHARP  ”  lỗi nhiệt độ ( nhiệt độ nước)
 
C10-MÁY GIặT-SHARP  “(khô) lượng nhiệt điện trở xấu C10
 
C11-MÁY GIặT-SHARP  “(khô) xấu thermistor khí thải C11
 
C12-MÁY GIặT-SHARP  “error cold C12 thermistor
 
C13-MÁY GIặT-SHARP  “switch power failure C13
 
C14-MÁY GIặT-SHARP  “Hall IC error C14
 
C15-MÁY GIặT-SHARP  “C15 brake resistor error
 
C16-Máy giặt-HITACHI  “Filter out lint.
 
C16-MÁY GIặT-SHARP  “LỖI KHÓA NẮP, CỬA CỦA MÁYcông suất ngăn trái bị quá nhiệt
 
C17-Máy giặt-HITACHI  “Lint filter clogging.
 
C17-MÁY GIặT-SHARP  “C17 without entering the clutch
 
C2-C02-Máy giặt-HITACHI  “Abnormal drainage.
 
E3-Máy giặt-HITACHI,,C3 ,,,,,,,,,,”Open the lid abnormality.
 
C5-C05-Máy giặt-HITACHI  “Abnormal pause.
 
C6-C06-Máy giặt-HITACHI  “Abnormally dry.
 
C7-Máy giặt-HITACHI  “Communication error.
 
C8-C08-Máy giặt-HITACHI  “Futarokku abnormality. Can not Futarokku.
 
C9-C09-Máy giặt-HITACHI  Futarokku abnormality. Futarokku can not be released
 
CC-Máy giặt-HITACHI,CC-Máy giặt-HITACHI  “Creamer abnormal detergent.
 
CL-MÁY GIặT-NATIONAL-U99  “Child Lock behavior
 
CP-Máy giặt-HITACHI  “Slip bath water pump. Abnormal water bath water.
 
E01-MÁY GIặT-SHARP  “Abnormal water supply ,Nước bất thường. Van cấp nước, kiểm tra van cấp nước
 
E02-MÁY GIặT-SHARP,E02-MÁY GIặT-SHARP  “Không thể mất nước. Kiểm tra việc chuyển đổi nắp. Bất thường bên ngoài khóa cửa.Can not be dehydration, lid switch replacement
 
E03-MÁY GIặT-SHARP  “drainage anomaly, bất thường hệ thống thoát nước. Thoát nước động cơ, kiểm tra bộ lọc lint.
 
E04-MÁY GIặT-SHARP  “detection unbalanced E04 (eliminated uneven)
 
E06-MÁY GIặT-SHARP,E06-MÁY GIặT-SHARP  ”
 
E1-Máy giặt-TOSHIBA  “Abnormal drainage.
 
E10-MÁY GIặT-SHARP  ”
 
E11-MÁY GIặT-SHARP  “overcurrent detection voltage anomaly detection E11
 
E12-MÁY GIặT-SHARP  “E12 high temperature
 
E14-MÁY GIặT-SHARP  “detergent bad E14 (lid detergent)
 
E15-MÁY GIặT-SHARP  “poor detergent E15
 
E17-MÁY GIặT-SHARP  “E17 dư thừa hiện tại hoặc điện áp bất thường
 
E18-MÁY GIặT-SHARP  “E18 IPM temperature anomaly
 
E19-MÁY GIặT-SHARP  “can not be dehydration E19
 
E20-MÁY GIặT-SHARP  “E20 motor temperature anomaly
 
E21-MÁY GIặT-SHARP,E21-MÁY GIặT-SHARP  “E21 Futarokku abnormality (abnormal lid lock solenoid)
 
E21-Máy giặt-TOSHIBA-E2  “Open lid abnormality. Determined that the lid is open.
 
E22-MÁY GIặT-SHARP  “axis exchange HK / or abnormal Idoutai clutch solenoid switching clutch E22
 
E22-Máy giặt-TOSHIBA  “Open detergent abnormal cases, an abnormal opening in the lid. Operating safety lever detection.
 
E23-MÁY GIặT-SHARP  “Temperature anomaly ultrasonic vibrator.
 
E24-MÁY GIặT-SHARP,E24-MÁY GIặT-SHARP  ”
 
E26-MÁY GIặT-SHARP  “Over-drying capacity.
 
E3-Máy giặt-HITACHI-C3  “Open the lid abnormality.
 
E3-Máy giặt-TOSHIBA  “Unbalanced abnormalities. Eliminated uneven clothing inspection.
 
E4-Máy giặt-TOSHIBA  “Heater current anomaly.
 
E5,E51-Máy giặt-TOSHIBA Water anomaly. Water level sensors, check drain valve.
 
E51-Máy giặt-TOSHIBA-E5  “Water anomaly. Water level sensors, check drain valve.
 
E52-Máy giặt-TOSHIBA,E52-Máy giặt-TOSHIBA  “Abnormally hot water supply.
 
E6-Máy giặt-TOSHIBA  “Abnormality of the motor current.
 
E7-Máy giặt-TOSHIBA,E7-Máy giặt-TOSHIBA  “Abnormal rotation of the motor.
 
e71-Máy giặt-Toshiba  “Ic nho hoac moto bo pha
 
E8-Máy giặt-TOSHIBA  “Voltage of the motor abnormality.
 
E91,E92-Máy giặt-TOSHIBA,E9 ,,,,,,,,,,”Abnormal water leakage. Abnormal water level.
 
E91-E92-Máy giặt-TOSHIBA-E9,E91-E92-Máy giặt-TOSHIBA-E9  “Abnormal water leakage. Abnormal water level.
 
E93-Máy giặt-TOSHIBA  “Abnormal clogging foam sensor.
 
E94-Máy giặt-TOSHIBA  “Abnormal pressure sensor. Bubble detection sensor error.
 
EA-MÁY GIặT-SHARP  “EA abnormal water bath water
 
EA-Máy giặt-TOSHIBA  “The supply voltage is abnormal.
 
Eb-Máy giặt-TOSHIBA  “Auto-off anomaly.
 
Ec-Máy giặt-TOSHIBA  “Abnormal clutch.
 
EH-Máy giặt-TOSHIBA  “Thermistor abnormality.
 
EP-MÁY GIặT-SHARP  “bath water supply abnormality EP
 
EP-Máy giặt-TOSHIBA  “Pump abnormality.
 
F-Máy giặt-TOSHIBA  “Overload detection during drying.
 
F1,F01-Máy giặt-HITACHI,F0 ,,,,,,,,,,”Abnormal water level sensor
 
F2-Máy giặt-HITACHI,,F0 ,,,,,,,,,,”Triac abnormality of the motor.
 
F03-Máy giặt-HITACHI-F3  “Abnormality of the heater thermistor.
 
F04-Máy giặt-HITACHI-F4  “Thermistor abnormality of the fan.
 
F05-Máy giặt-HITACHI-F5  “Thermistor abnormality of the board.
 
F06-Máy giặt-HITACHI-F6  “Motor abnormality drainage.
 
F1-F01-Máy giặt-HITACHI-F0  “Abnormal water level sensor
 
F2-Máy giặt-HITACHI-F0  “Triac abnormality of the motor.
 
F3,F03-Máy giặt-HITACHI”  “Abnormality of the heater thermistor.
 
F04-Máy giặt-HITACHI “Thermistor abnormality of the fan.
 
F5,F05-Máy giặt-HITACHI”  “Thermistor abnormality of the board.
 
F06-Máy giặt-HITACHI”  “Motor abnormality drainage.
 
F7-Máy giặt-HITACHI  “Abnormal heater relay.
 
F8-Máy giặt-HITACHI  “Abnormal clutch.
 
F9-Máy giặt-HITACHI  “Fan failure.
 
Fb-Máy giặt-HITACHI  “Controller abnormality. 2 relay welding.
 
Fc-Máy giặt-HITACHI  “Controller abnormality. A relay welding.
 
Fd-Máy giặt-HITACHI  “Abnormal clutch.
 
FE-Máy giặt-HITACHI  “Pulsators abnormality lock.
 
Fh-Máy giặt-HITACHI  “Motor abnormality drainage.
 
FP-Máy giặt-HITACHI  “Bath pump abnormality.
 
H-Máy giặt-TOSHIBA  “Press the pause at a high temperature drying.
 
h01-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố cảm ứng mực nước ( water sensor)
 
H02 Power to the motor to detect the non-energization of the motor stroke
 
h04-  Máy giặt-na-inv,h04-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố về rơ-le, đoản mạch điện
 
h05-  Máy giặt-NATIONAL”kiểm tra ic nhớ ở bảng mạch điều khiển.
 
,*      Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố về bộ nhớ,,,,
 
H06-MÁY GIặT-NATIONAL  Display controller and load side does not adapt
 
h07-  Máy giặt-NATIONAL”cảm biến, bộ đếm ở động cơ chính.
 
Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,”sự cố cảm ứng xoay, đếm.”,,,,
 
H08-MÁY GIặT-NATIONAL  “Microcomputer memory abnormality. If you can not read memory in the controller. Replacing the controller for the load.
 
h09-  Máy giặt-NATIONAL”dây dẫn bi đứt, xem hiển thị và bảng mạch điều khiển, nguồn điện…
 
h10-  Máy giặt-NATIONAL”bộ phận cảm ứng làm nóng
 
,*      Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố cảm ứng làm nóng,,,,
 
h100-  Máy giặt-NATIONALdoreinponpu thoát nước, filter, hoos bên trong đơn vị HP
 
Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố doreinponpu thoát nước,,,,
 
h101-  Máy giặt-NATIONALbơm thoát nước
 
h11-  Máy giặt-NATIONALbộ phận cảm ứng hút gió)TH1)
 
H12-MÁY GIặT-NATIONAL,H12-MÁY GIặT-NATIONAL  ”
 
h15-  Máy giặt-na-inv,h15-  Máy giặt-NATIONAL”bộ phận cảm ứng làm mát(TH2)
 
Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố cảm ứng cảm ứng làm mát,,,,
 
h17-  Máy giặt-na-inv,h17-  Máy giặt-NATIONAL”bộ phận cảm ứng nước nóng
 
H19-MÁY GIặT-NATIONAL  “Malfunction of the microcontroller load
 
h21-  Máy giặt-na-inv,h21-  Máy giặt-NATIONAL”cảm ứng mức nước (water level)
 
h23-  Máy giặt-NATIONAL”chế độ làm nóng nước, cầu chì độ nóng
 
H24-MÁY GIặT-NATIONAL,H24-MÁY GIặT-NATIONAL  Drying heater circuit malfunction. If the heater is energized in a dry non-stroke, stroke in the drying heater is not energized. Omission of the connector, make sure to contact failure. Check fuse temperature. Heater burnout, the lead wire.
 
h25-  Máy giặt-NATIONAL”mô tơ bánh răng (gear motor)_
 
H26-MÁY GIặT-NATIONAL  Geared motor for abnormal clutch.
 
h27-  Máy giặt-NATIONAL”doorlock switch
 
H28-MÁY GIặT-NATIONAL,H28-MÁY GIặT-NATIONAL  ”
 
h29-  Máy giặt-na-inv,h29-  Máy giặt-NATIONAL”quạt làm mát( fan)
 
H30-MÁY GIặT-NATIONAL,H30-MÁY GIặT-NATIONAL  ”
 
H31-MÁY GIặT-NATIONAL,H31-MÁY GIặT-NATIONAL  ”
 
H32-MÁY GIặT-NATIONAL,H32-MÁY GIặT-NATIONAL  ”
 
H33-MÁY GIặT-NATIONAL,H33-MÁY GIặT-NATIONAL  ”
 
H34-MÁY GIặT-NATIONAL,H34-MÁY GIặT-NATIONAL  ”
 
H35-MÁY GIặT-NATIONAL,H35-MÁY GIặT-NATIONAL  ”
 
H36-MÁY GIặT-NATIONAL,H36-MÁY GIặT-NATIONAL  “Mist water level sensor circuit malfunction. 2 If the water level sensor circuit is shorted or open mist during operation. Omission of the connector, make sure to contact failure. Disconnection of the lead wire
 
H37-MÁY GIặT-NATIONAL,H37-MÁY GIặT-NATIONAL  ”
 
h38-  Máy giặt-na-inv,h38-  Máy giặt-NATIONAL”cảm ứng bọt 2
 
h39-  Máy giặt-na-inv,h39-  Máy giặt-NATIONAL”cảm ứng bọt 1
 
H40-MÁY GIặT-NATIONAL,H40-MÁY GIặT-NATIONAL  ”
 
h41-  Máy giặt-na-inv,h41-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố cảm ứng rung
 
H42-MÁY GIặT-NATIONAL,H42-MÁY GIặT-NATIONAL  ”
 
H43-MÁY GIặT-NATIONAL,H43-MÁY GIặT-NATIONAL  “Máy giặt NATIONAL   *      Máy giặt
 
H44-MÁY GIặT-NATIONAL,H44-MÁY GIặT-NATIONAL  “Abnormal abnormal vibration. Dehydration during and after operation, reached the number of revolutions Once set, if the rotation was decreased by more than 100r/min. Mekamota exchange. Exchange load-side controller
 
H45-MÁY GIặT-NATIONAL,H45-MÁY GIặT-NATIONAL  “Nanoe abnormality. If you did not work in leg nanoe nanoe behavior. Exchange controller for nanoe
 
H46-MÁY GIặT-NATIONAL,H46-MÁY GIặT-NATIONAL  “Light sensor failure
 
H47-MÁY GIặT-NATIONAL,H47-MÁY GIặT-NATIONAL  “Electrode sensor failure.
 
H48-MÁY GIặT-NATIONAL,H48-MÁY GIặT-NATIONAL  “Thermistor abnormality plate P. Abnormal history to memory in the controller for the load when the thermistor is shorted or open (the broadcast is not abnormal) exchange load-side controller.
 
H49-MÁY GIặT-NATIONAL,H49-MÁY GIặT-NATIONAL  ”
 
H50-MÁY GIặT-NATIONAL,H50-MÁY GIặT-NATIONAL  “Boost when the boost control circuit malfunction, replacement controller lasted more than three minutes if the load side is abnormal signal from the overcurrent protection circuit.
 
h51-  Máy giặt-na-inv,h51-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố quá tải
 
h52-  Máy giặt-na-inv,h52-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố điện áp cao
 
h53-  Máy giặt-na-inv,h53-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố điện áp thấp
 
H54-MÁY GIặT-NATIONAL,H54-MÁY GIặT-NATIONAL  “Controller in the short relay (load side)
 
h55-  Máy giặt-na-inv,h55-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố mạch điện quá dòng điện (bộ biến tần 1)_
 
h56-  Máy giặt-na-inv,h56-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố mạch điện quá dòng điện (bộ biến tần 2)
 
h57-  Máy giặt-na-inv,h57-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố nguồn điện giảm từ
 
h58-  Máy giặt-na-inv,h58-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố nguồn điện giảm từ
 
h59-MÁY GIặT-NATIONAL,h59-MÁY GIặT-NATIONAL  “Loi phan quat say
 
h59-  Máy giặt-na-inv,h59-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố quay mô tơ quạt làm khô
 
H60-MÁY GIặT-NATIONAL,H60-MÁY GIặT-NATIONAL  “Leakage detection circuit fails to work correctly
 
H61-MÁY GIặT-NATIONAL,H61-MÁY GIặT-NATIONAL  “If you detect a leak
 
H62-MÁY GIặT-NATIONAL,H62-MÁY GIặT-NATIONAL  ”
 
h63-  Máy giặt-na-inv,h63-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố khởi động basuponpu(máy bơm?)
 
H64-MÁY GIặT-NATIONAL,H64-MÁY GIặT-NATIONAL  “Short of the relay detects a power supply 2
 
H65-MÁY GIặT-NATIONAL,H65-MÁY GIặT-NATIONAL  “Open, short circuit heater relay
 
H66-MÁY GIặT-NATIONAL,H66-MÁY GIặT-NATIONAL  “Open, a short circuit of the heater
 
H67-MÁY GIặT-NATIONAL,H67-MÁY GIặT-NATIONAL  “Open, short circuit of the heater 2
 
H68-MÁY GIặT-NATIONAL,H68-MÁY GIặT-NATIONAL  “Abnormally short relay mist. If the relay is shorted mist. Replacing the controller for the mist.
 
H69-MÁY GIặT-NATIONAL,H69-MÁY GIặT-NATIONAL  “Mist abnormality open relay. If the relay is opened mist. Replacing the controller for the mist.
 
H70-MÁY GIặT-NATIONAL,H70-MÁY GIặT-NATIONAL  ”
 
H71-MÁY GIặT-NATIONAL,H71-MÁY GIặT-NATIONAL  “Demagnetizing current abnormal circulating pump.
 
h81-  Máy giặt-na-inv,h81-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố quay máy nén khí
 
Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố quay máy nén khí,,,,
 
h82-  Máy giặt-na-inv,h82-  Máy giặt-NATIONAL”bản mạch HP, đơn vị HP
 
Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố bảo vệ nguồn điện tổng,,,,
 
h84-  Máy giặt-NATIONAL”bản mạch HP
 
,*      Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố bảo vệ điện áp DC,,,,
 
H85-MÁY GIặT-NATIONAL,H85-MÁY GIặT-NATIONAL
 
h86-  Máy giặt-NATIONAL”mô tơ quạt làm khô, dẫn khí ra ngoài, đơn vị HP
 
Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố độ nóng hút đẩy khí,,,,
 
h87-  Máy giặt-NATIONAL”mô tơ quạt làm khô, dẫn khí ra ngoài
 
h88-  Máy giặt-na-inv,h88-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố chế độ kiểm tra loại bỏ khí gas
 
h91-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố chuyển động đỉnh DC, bản mach HP, đơn vị HP
 
Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố chuyển động đỉnh DC,,,,
 
h92-  Máy giặt-NATIONAL”quạt làm mát, đường làm mát, mô tơ quạt làm khô
 
Máy giặt NATIONAL INV   Máy giặt,,,,,,,,sự cố bảo vệ qua tải nhiệt độ IPM,,,,
 
h93-  Máy giặt-NATIONAL”đầu nối cảm ứng độ nóng hút đẩy khí , đơn vị HP
 
h94-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố cảm ứng IPM, bản mạch HP
 
h95-  Máy giặt-NATIONAL”đầu nối cảm ứng nhiệt độ gió lạnh, đơn vị HP
 
h96-  Máy giặt-NATIONAL”đầu nối cảm ứng nhiệt độ ngưng kết, đơn vị HP
 
h97-  Máy giặt-na-inv,h97-  Máy giặt-NATIONAL”đầu nối cảm ứng độ nước, đơn vị HP
 
h98-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố thông báo
 
h99-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố doreinponpu thoát nước quá tải nguồn điện
 
hA0-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố doreinponpu thoát nước
 
hA1-  Máy giặt-na-inv,hA1-  Máy giặt-NATIONAL”bơm thoát nước HA1, HA2
 
L-Máy giặt-TOSHIBA,L-Máy giặt-TOSHIBA  “Lock lid forced door lock abnormality.
 
u10-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố bất thường xảy ra ở thanh kim loại cố định
 
u11-  Máy giặt-NATIONALsự cố không có nước
 
u12-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố về mở cửa
 
u13-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố mất cân bằng(blance), bỏ bớt quần áo, thiết lập mực nước
 
u14-  Máy giặt-NATIONALsự cố về cung cấp nước, quên mở van cấp nước
 
U15-MÁY GIặT-NATIONAL  The power is turned on in the state, an abnormal communication between the controller. There is more water than the water level sensing reset only during the operation of the drying.
 
u16-  Máy giặt-NATIONAL”sự cố sai lệch bộ lọc(filter)
 
U17-MÁY GIặT-NATIONAL  Drum rotational speed does not increase above a certain level in the stroke and dehydration.
 
U18-MÁY GIặT-NATIONAL  “If it detects that an error, filter drainage from the filter switch off while driving out of filter drainage. Check out the filter was not drainage. Reed switch continuity check of the filter.
 
Máy giặt NATIONAL   *      Máy giặt,,,,,,THOÁT NƯỚC CHẬM,,,,,,
 
U21-MÁY GIặT-NATIONAL  “Reservation time is set within the washing time from the current time.
 
U22-MÁY GIặT-NATIONAL  “Started select the “”dry”” without the “”dehydration”” in the manual setting.
 
,U25-MÁY GIặT-NATIONAL  “Unbalanced abnormality when dry. If it detects an unbalanced during the dry stroke. Make sure the laundry is not prejed.
Những tin cũ hơn
 
Bán chạy nhất

Giá gốc :15 000 000 đ
Giá mua : 14 500 000 đ

Giá gốc :15 500 000 đ
Giá mua : 15 000 000 đ

Giá gốc :14 500 000 đ
Giá mua : 14 000 000 đ

Giá gốc :15 000 000 đ
Giá mua : 14 500 000 đ

Giá gốc :11 500 000 đ
Giá mua : 10 500 000 đ
Tin mới nhất